Lue uusimmat artikkelimme tästä

Tietosuojaseloste

1. Rekisterin nimi 

Junttilan Tila Oy:n tietosuojaseloste. 

2. Rekisterinpitäjä 

Junttilan Tila Oy 

Rudolf Koivun tie 20 

38250 Sastamala 

Y-tunnus 2375666-0 

+358 400 777 192 

3. Rekisterinpitäjän yhteystiedot 

Junttilan Tila Oy 

+358 40 55 737 94 

+358 400 777 192 

info(at)junttilantila.fi 

4. Rekisteröidyt 

Rekisterissä on Junttilan Tila Oy:n asiakkaat sekä tarjouspyynnön pyytäneiden itse antamat tiedot. 

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste

6. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot

7. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tallentamamme henkilötiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on oikeus oikaista virheelliset tai puutteelliset tiedot. 

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojen poistamista. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta poistoa laissa säädetyin perustein tai rekisterinpitäjän velvollisuuksien ja oikeuksien perusteella. 3.12.2019 Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojen käyttö suoramarkkinointiin. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

8. Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen luovutukset 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti

Henkilötietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin rekisterinpitäjän ulkopuolelle. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9. Henkilötietojen käsittelyn kesto ja käsittelijät 

Asiakasrekisteriä käsittelevät Junttilan Tila Oy:n työntekijät. Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.